Đề đầu đuôi miền Bắc

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Giá: 200.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

THỐNG KÊ Đề đầu đuôi miền Bắc

Ngày Đề đầu đuôi miền Bắc Kết quả
18/06/2021
17/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win 67
16/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win 22
15/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
14/06/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đầu 4
13/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
12/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
11/06/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
10/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
09/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Miss
08/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
07/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win 22
06/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
05/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
04/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Miss
03/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win 21
02/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
01/06/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
31/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win 50
30/05/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
29/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
28/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Miss
27/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
26/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win 04
25/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win Đầu 7
24/05/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
23/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
22/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đầu 2
21/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win 23
20/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win 67
19/05/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
18/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
17/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
16/05/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
15/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win Đầu 2
14/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win 47
13/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đầu 6
12/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
11/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
10/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
09/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Miss
08/05/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đầu 9
07/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
06/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
05/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đầu 6
04/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win 80
03/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
02/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win 78
01/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
30/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Miss
29/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Miss
28/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
27/04/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
26/04/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Miss
25/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Miss
24/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
23/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
22/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Miss
21/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
20/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
19/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
18/04/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Miss
17/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Miss
16/04/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
15/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
14/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
13/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Miss
12/04/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
11/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Miss
10/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đầu 1
09/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
08/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Miss
07/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win 75
06/04/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
05/04/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Miss
04/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Miss
03/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đầu 1
02/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
01/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Miss
31/03/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Miss
30/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
29/03/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Miss
28/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
27/03/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
26/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Miss
25/03/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
24/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win 38
23/03/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
22/03/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
21/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
20/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đầu 3
19/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win 24
18/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
17/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đầu 5
16/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
15/03/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
14/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
13/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đầu 1
12/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win 39
11/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Miss
10/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
09/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Miss
08/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Miss
07/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win 33
06/03/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Miss
05/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
04/03/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Miss
03/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
02/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
01/03/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win 77
28/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
27/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Miss
26/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
25/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Miss
24/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
23/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Miss
22/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Miss
21/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Miss
20/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Miss
19/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đầu 0
18/02/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Miss
17/02/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
16/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
15/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
10/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đầu 2
09/02/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
08/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Miss
07/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Miss
06/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Miss
05/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
04/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Miss
03/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Miss
02/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
01/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
31/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
30/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Miss
29/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Miss
28/01/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
27/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
26/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
25/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
24/01/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
23/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Miss
22/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Miss
21/01/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
20/01/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Miss
19/01/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Miss
18/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Miss
17/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Miss
16/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
15/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
14/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đầu 3
13/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
12/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
11/01/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
10/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
09/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
08/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
07/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
06/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
05/01/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
04/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
03/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
02/01/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
01/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đầu 8
31/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
30/12/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
29/12/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Miss
28/12/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Miss
27/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
26/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
25/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
24/12/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
23/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Miss
22/12/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Miss
21/12/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
20/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
19/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
18/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
17/12/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
16/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Miss
15/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Miss
14/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
13/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win 28
12/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Miss
11/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
10/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Miss
09/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
08/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
07/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Miss
06/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đầu 5
05/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
04/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Miss
03/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
02/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
01/12/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
30/11/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
29/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win Đầu 6
28/11/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Miss
27/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Miss
26/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
25/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đầu 3
24/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
23/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Miss
22/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Miss
21/11/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Miss
20/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Miss
19/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
18/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Miss
17/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
16/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đầu 3
15/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
14/11/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
13/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Miss
12/11/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
11/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Miss
10/11/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
09/11/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Miss
08/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
07/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
06/11/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Miss
05/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
04/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
03/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
02/11/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Miss
01/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
31/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
30/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
29/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Miss
28/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đầu 0
27/10/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đầu 3
26/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Miss
25/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Miss
24/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Miss
23/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
22/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
21/10/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Miss
20/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
19/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
18/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
17/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
16/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Miss
15/10/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Miss
14/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
13/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Miss
12/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đầu 1
11/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win 94
10/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đầu 4
09/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
08/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
07/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win 65
06/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
05/10/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
04/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win 89
03/10/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
02/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
01/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đầu 1
30/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
29/09/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Miss
28/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
27/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
26/09/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Miss
25/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đầu 1
24/09/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
23/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win Đầu 1
22/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Miss
21/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đầu 5
20/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
19/09/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đầu 0
18/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
17/09/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Miss
16/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
15/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
14/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win 89
13/09/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Miss
12/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
11/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
10/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
09/09/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win Đầu 0
08/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
07/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Miss
06/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
05/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đầu 8
04/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
03/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Miss
02/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
01/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
31/08/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
30/08/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
29/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win 05
28/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
27/08/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
26/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
25/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win 59
24/08/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
23/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
22/08/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đầu 3
21/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
20/08/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
19/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Miss
18/08/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Miss
17/08/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
16/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đầu 4
15/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Miss
14/08/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
13/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
12/08/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Miss
11/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
10/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
09/08/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
08/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đầu 5
07/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
06/08/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Miss
05/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
04/08/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Miss
03/08/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
02/08/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đầu 1
01/08/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win 12
31/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win 62
30/07/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
29/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win Đầu 1
28/07/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win Đầu 8
27/07/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
26/07/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Miss
25/07/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win 08
24/07/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
23/07/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Miss
22/07/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win 42
21/07/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
20/07/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win Đầu 2
19/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đầu 3
18/07/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đầu 8
17/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Miss
16/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
15/07/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
14/07/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Miss
13/07/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
12/07/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đầu 9
11/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Miss
10/07/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Miss
09/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Miss
08/07/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
07/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
06/07/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Miss
05/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
04/07/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
03/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
02/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
01/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
30/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win Đầu 2
29/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
28/06/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
27/06/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Miss
26/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đầu 1
25/06/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
24/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win 10
23/06/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win 62
22/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win 17
21/06/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Miss
20/06/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
19/06/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Miss
18/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Miss
17/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Miss
16/06/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win 62
15/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
14/06/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
13/06/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
12/06/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
11/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đầu 3
10/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win 30
09/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
08/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
07/06/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
06/06/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
05/06/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Miss
04/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
03/06/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Miss
02/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win 22
01/06/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Miss
31/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Miss
30/05/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Miss
29/05/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Miss
28/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win Đầu 1
27/05/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
26/05/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
25/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
24/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đầu 7
23/05/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
22/05/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
21/05/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
20/05/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Miss
19/05/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
18/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win Đầu 5
17/05/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win 80
16/05/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Miss
15/05/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
14/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
13/05/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Miss
12/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Miss
11/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
10/05/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Miss
09/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đầu 7
08/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
07/05/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
06/05/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Miss
05/05/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
04/05/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
03/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
02/05/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Miss
01/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Miss
30/04/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Miss
29/04/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Miss
28/04/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Miss
27/04/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
26/04/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
25/04/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
24/04/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win 50
23/04/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
31/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Miss
30/03/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win 02
29/03/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
28/03/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Miss
27/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
26/03/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Miss
25/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
24/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win Đầu 7
23/03/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
22/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win 24
21/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
20/03/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đầu 3
19/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win Đầu 7
18/03/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win 89
17/03/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đầu 6
16/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win 22
15/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
14/03/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
13/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đầu 1
12/03/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
11/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win 24
10/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đầu 4
09/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win Đầu 7
08/03/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
07/03/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Miss
06/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
05/03/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
04/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đầu 2
03/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đầu 2
02/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
01/03/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win 35
29/02/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win 05
28/02/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
27/02/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win 22
26/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
25/02/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
24/02/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Miss
23/02/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
22/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đầu 4
21/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
20/02/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Miss
19/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
18/02/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
17/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Miss
16/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win 76
15/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Miss
14/02/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
13/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
12/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đầu 4
11/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đầu 9
10/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
09/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win 47
08/02/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Miss
07/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win Đầu 7
06/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win 75
05/02/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
04/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
03/02/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win Đầu 0
02/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
01/02/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đầu 3
31/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
30/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
29/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win 89
28/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
23/01/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
22/01/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win 49
21/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Miss
20/01/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
19/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
18/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Miss
17/01/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đầu 7
16/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
15/01/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
14/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
13/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
12/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đầu 8
11/01/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Miss
10/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Miss
09/01/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win 74
08/01/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win 04
07/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
06/01/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
05/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
04/01/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
03/01/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đầu 4
02/01/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
01/01/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win 05
31/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
30/12/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Miss
29/12/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
28/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Miss
27/12/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
26/12/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
25/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Miss
24/12/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
23/12/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win 24
22/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đầu 4
21/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
20/12/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Miss
19/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
18/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win 49
17/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
16/12/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
15/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
14/12/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đầu 9
13/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đầu 7
12/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win 47
11/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đầu 8
10/12/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win 33
09/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
08/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win 40
07/12/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đầu 3
06/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
05/12/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win 67
04/12/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
03/12/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
02/12/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
01/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win 87
30/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win 96
29/11/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
28/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win 32
27/11/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Miss
26/11/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
25/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
24/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
23/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đầu 3
22/11/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
21/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
20/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win 51
19/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Miss
18/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
17/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
16/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
15/11/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Miss
14/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Miss
13/11/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
12/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
11/11/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
10/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
09/11/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win Đầu 0
08/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Miss
07/11/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Miss
06/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win 81
05/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win Đầu 9
04/11/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win 43
03/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
02/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đầu 9
01/11/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
31/10/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đầu 6
30/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
29/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
28/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
27/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
25/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đầu 8
24/10/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win 74
23/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win 53
22/10/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đầu 3
21/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Miss
20/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win 49
19/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đầu 9
18/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đầu 9
17/10/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
16/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win 41
15/10/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win 30
14/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
13/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
12/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win Đầu 0
11/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
10/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đầu 4
09/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Miss
08/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
07/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win 00
06/10/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win 75
05/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đầu 5
04/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win 51
03/10/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đầu 2
02/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Miss
01/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win Đầu 1
30/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Miss
29/09/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
28/09/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Miss
27/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
26/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
25/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Miss
24/09/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Miss
23/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
22/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win 74
21/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đầu 7
20/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đầu 7
19/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win 20
18/09/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win 46
17/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
16/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
15/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
14/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
13/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Miss
12/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
11/09/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đầu 4
10/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
09/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
08/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
07/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đầu 1
06/09/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
05/09/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win 51
04/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
03/09/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
02/09/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Miss
01/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
31/08/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
30/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
29/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đầu 7
28/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đầu 6
27/08/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
26/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Miss
25/08/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
24/08/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
23/08/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win 47
22/08/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win Đầu 9
21/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
20/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đầu 6
19/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
18/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
17/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
16/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
15/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
14/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đầu 8
13/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win 81
12/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win 59
11/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win 76
10/08/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
09/08/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win 02
08/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
07/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đầu 2
06/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
05/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
04/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đầu 3
03/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win 33
02/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
01/08/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
31/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win 90
30/07/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win Đầu 5
29/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Miss
28/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win 08
27/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win 94
26/07/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win 20
25/07/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Miss
24/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
23/07/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đầu 7
22/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đầu 9
21/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
20/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win 05
19/07/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
18/07/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
17/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
16/07/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
15/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
14/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win 02
13/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
12/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win 89
11/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
10/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
09/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đầu 9
08/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win 83
07/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win Đầu 0
06/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
05/07/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win 37
04/07/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
03/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đầu 8
02/07/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Miss
01/07/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
30/06/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đầu 2
29/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đầu 3
28/06/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
27/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
26/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win 95
25/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
24/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win 84
23/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
22/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Miss
21/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win 86
20/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win 32
19/06/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win 53
18/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
17/06/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
16/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
15/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đầu 0
14/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
13/06/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
12/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đầu 9
11/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
10/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
09/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đầu 3
08/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đầu 7
07/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
06/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
05/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đầu 6
04/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win 86
03/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
02/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
01/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win 91
31/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win 05
30/05/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win 25
29/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đầu 4
28/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
27/05/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
26/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
25/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Miss
24/05/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
23/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Miss
22/05/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
21/05/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
20/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win 64
19/05/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
18/05/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
17/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đầu 3
16/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đầu 3
15/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đầu 1
14/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
13/05/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
12/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Miss
11/05/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
10/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win 35
09/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
08/05/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
07/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đầu 3
06/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win 42
05/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
04/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
03/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Miss
02/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
01/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
30/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Miss
29/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win 17
28/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đầu 1
27/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
26/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
25/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
24/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
23/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
22/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
21/04/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
20/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
19/04/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
18/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
17/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
16/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đầu 2
15/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
14/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win 67
13/04/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
12/04/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win Đầu 0
11/04/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
10/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
09/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
08/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đầu 1
07/04/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
06/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win Đầu 8
05/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win 58
04/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Miss
03/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
02/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
01/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Miss
31/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
30/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
29/03/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win 42
28/03/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
27/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
26/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Miss
25/03/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Miss
24/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
23/03/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
22/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
21/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
20/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
19/03/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
18/03/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
17/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
16/03/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
15/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
14/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win 08
13/03/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
12/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đầu 9 
11/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win 91
10/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đầu 5
09/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
08/03/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
07/03/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đầu 7
06/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
05/03/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win 86
04/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
03/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
02/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
01/03/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win 10
28/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
27/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
25/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
24/02/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
23/02/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win Đầu 1
22/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đầu 6
21/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
20/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
19/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
18/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
17/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
16/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
15/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
14/02/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
13/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
12/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
11/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
10/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
09/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
08/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
07/02/2019 Đầu: - Đuôi: Miss
06/02/2019 Đầu: - Đuôi: Miss
05/02/2019 Đầu: - Đuôi: Miss
04/02/2019 Đầu: - Đuôi: Miss
03/02/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
02/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đầu 4
01/02/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đầu 8
31/01/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
30/01/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đầu 4
29/01/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
28/01/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win Đầu 8
27/01/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
26/01/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Miss
25/01/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
24/01/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Miss
23/01/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đầu 1
22/01/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
21/01/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
20/01/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
19/01/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
18/01/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
17/01/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Miss
16/01/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
15/01/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Miss
14/01/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
13/01/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
12/01/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
11/01/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
10/01/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
09/01/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
08/01/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Miss
07/01/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Miss
06/01/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Miss
05/01/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win 22
04/01/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Miss
Soi Cầu Đẳng Cấp